Kautokeino – veiviseren i Sápmi

Kautokeino kommune er Norges største i areal, 9704 km2, omtrent det samme som fylkene Oslo, Akershus og Østfold til sammen. Folketallet i kommunen er på rundt 2850 som gir en befolkningstettheten på 0,3 innbygger pr. km2.

Rundt 95% av kommunens innbyggere er samisktalende, og samisk og norsk er likestilt som forvaltningsspråk. Kautokeino har et variert kultur- og organisasjonsliv med nærmere 80 forskjellige lag og foreninger. I kommunen finnes bl.a høgskole, videregående skole, kulturhus, ungdomshus, teater, idrettshall, svømmehall, museum og kunstnerverksted.

Det samiske urfolket i Kautokeino besøker ikke naturen – vi er en del av den. Naturen farger livet, kulturen og vår tydelige samiske identitet. Den viser oss hvordan vi bør bruke den og ta vare på den. Vi har i all tid høstet av naturen for å få mat. Har sett reinen bli født og har fulgt den fra vidde til kyst. Har stille fulgt rypas spor og sett multebæra fargelegge myra. På vidda kommer det arktiske lyset til sin rett i den rene lufta. Kulden gjør at lydene høres bedre og du kan høre naturen puste. Livet i takt med naturen har gitt oss mange historier gjennom generasjonene. Historier vi gjerne deler videre. I dyp respekt for naturen og vår samiske arv.

Vi ønsker å vise våre gjester hvordan man spiller på lag med den arktiske naturen. Hvordan du kan se og høre kulda. Hvordan de forskjellige årstidene lukter og hvordan lyset bryter frem i mørketida. På vidda i Kautokeino kan du møte det rene arktiske lyset, det moderne urfolket, reindriftsutøvernes liv, vår rike kultur og fortellinger fra naturen. Du kan møte den samiske joiken, vårt språk, vår kunst, vårt samiske håndverk duodji og en sterk samisk identitet. Det er ærlige møter og opplevelser som kan endre deg.

Samtidig som vi bærer med oss den samiske historien, kampen for å bevare vårt språk og vår kultur, lever vi i det moderne samfunnet. Møtet mellom det tradisjonelle og det moderne er et balansepunkt i våre liv. Joiken møter populærmusikk. Reinen møter skuteren. Vitenskapen møter naturens fortellinger. Ny kunnskap kommer, men den gamle bevares. Noen tider av året kobler vi ut den moderne hverdagen og lever i pakt med naturen. Andre tider kan vår hverdag likne veldig på din egen. Men her lar vi oss ikke stresse av tid. Eller av mangel på tid. På vidda i Kautokeino puster vi rolig og lar naturen fortelle.

Følg oss

Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway