2013. Arctic Race of Norway

Om Arctic Race of Norway

Arctic Race of Norway er et profesjonelt etapperitt på landeveisykkel. Rittet arrangeres hvert år i ulike deler av Nord-Norge. Ideen om Arctic Race of Norway – et internasjonalt sykkelritt som finner sted i de tre nordligste fylkene av Norge – ble unnfanget på øya Andørja i Ibestad kommune, øya som hvert år avholder det lokale arrangementet Tour de Andørja. Den første utgaven av Arctic Race of Norway kom i august 2013. I 2018-utgaven av rittet gikk turen lengst nord i Nord-Norge, idet rytterne tok ferden fra øst til vest i Finnmark fylke.

Arctic Race of Norway er i dag et etablert ritt på UCI sin internasjonale sykkelkalender, som del av Europatouren. Det var først ranket som kategori 2.1, men har siden 2015 vært et 2.HC-ritt, som er det nest høyeste nivået for et internasjonalt sykkelritt.

 


Muligheter på tvers av landegrenser

 

Barentssekretariatet fremmer norsk-russisk samarbeid ved å skape gjensidig forståelse på begge sider av grensen. Kontoret er et kompetansesenter for regionalt samarbeid i Barentsregionen og skal legge til rette for at gode prosjektideer blir til virkelighet. 

Våre viktigste oppgaver er å finansiere samarbeidsprosjekter, dele kunnskap og bygge nettverk av engasjerte mennesker i Barentsregionen. Prosjektene legger grunnlag for tillit, vennskap og økt livskvalitet i Barentsregionen. På denne måten er Barentssekretariatet et fredsprosjekt som bidrar til dialog, trygghet og avspenning i nord.

Folk-til-folk samarbeid
På begge sider av grensa finnes det mennesker og institusjoner som kan oppnå fordeler av å samarbeide med hverandre. Det kan være skoler og elever som besøker hverandre og utveksler erfaringer. Det kan være idrettslag som krysser grensa for å trene eller konkurrere. Det kan være kulturinstitusjoner oppsøker hverandre for å lære og dele. I det hele tatt, alle deler av Barents-samfunnet har en gevinst av å jobbe sammen. Mulighetene er mange. 

Barentssekretariatet kaller dette samarbeidet folk-til-folk-samarbeidet. Prosjekter som involverer denne typen samarbeid er selve grunnpilaren i Barentssekretariatets arbeid. 

Diplomati innen idrett

Barentssekretariatet investerer i kultur og idrett, og samarbeid mellom utøvere på hver sin side av grensen har vært en sentral del av folk-til-folk samarbeidet. Helt siden 50-tallet har unge idrettsutøvere fra Finnmark og Murmansk møttes til vennskapelig konkurranse. Til og med under den kalde krigen uttrykte folk fra begge land et ønske om å fortsette samarbeidet innen idrett, for på denne måten utvikle ferdigheter sammen og lære av hverandre.

Det norsk-russiske samarbeidet innen idrett og kultur har alltid vært folkekjært og apolitisk. På fotballbanen, i svømmehallen eller på brytematta, er språklige, kulturelle og politiske hindringer uvesentlige. Alle utøverne, uansett hvilket land de kommer fra, er likeverdige. I dag teller Barentslekene mer enn 10 000 utøvere innenfor 17 forskjellige idrettsgrener.

 

Felles ønske om en grensesprengende utgave av Arctic Race of Norway

I de siste årene har Barentssekretariatet samarbeidet med arrangørene av Arctic Race of Norway (ARN). Prosjektet går ut på å få til en utgave av dette internasjonale etapperittet på sykkel der man legger en eller flere etapper til Russland. Dette samarbeidet har vært utført I nær dialog med norske og russiske myndigheter og dette folk-til-folk samarbeidet har blitt godt mottatt på begge sider av den norsk-russiske grensen. Samarbeidsprosjektet fortsetter, med mål og ønske om å arrangere en grensesprengende utgave av ARN i nær fremtid.

 

For mer informasjon: www.barents.no

© Norwegian Barents Secretariat
© Norwegian Barents Secretariat

Følg oss

Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway

Partnere til Arctic Race of Norway

By browsing this site, you accept the use of Cookies in order to offer to you an advertising tailored to your interests, and to perform traffic statistics.