Arctic Race of Norway (ARN) og rittets mange samarbeidspartnere deler visjonen om å være mye mer enn bare et sykkelritt. Med henvisning til FNs utviklingsmål for bærekraft forplikter ARN seg også til å sette positive spor etter seg i Nord-Norge hvert år og til å forbedre viktige aspekter ved arrangementets bærekraft, gjennom miljøtiltak og sosiale tiltak.

Klimaendringene er den største utfordringen som verden står ovenfor og Arktis er uten tvil et område som er sterkt berørt. Vi ønsker derfor å redusere vår påvirkning på naturen. Vi tror sykkelen er et vesentlig bidrag til morgendagens grønne urbane mobilitet, noe som ligger til grunn for vår promotering av sykkelsporten og av sykkelen i lokalsamfunn. Vi har som mål å skape positiv påvirkning av samfunnet gjennom ulike tiltak.

Samfunnsansvar

Véhicules électriques - NO
Race for Sustanability - NO
Zones de déchets - NO

CSR - Sosiale handlinger

Heroes of Tomorrow Race - NO
SNN Mini Arctic Race - NO
Bufetat - NO
Ambulances aériennes - NO
Sport - NO
Langue des signes - NO