Arctic Race of Norway (ARN) og rittets mange samarbeidspartnere deler visjonen om å være mye mer enn bare et sykkelritt. Med henvisning til FNs utviklingsmål for bærekraft forplikter ARN seg også til å sette positive spor etter seg i Nord-Norge hvert år og til å forbedre viktige aspekter ved arrangementets bærekraft, gjennom miljøtiltak og sosiale tiltak.

Klimaendringene er den største utfordringen som verden står ovenfor og Arktis er uten tvil et område som er sterkt berørt. Vi ønsker derfor å redusere vår påvirkning på naturen. Vi tror sykkelen er et vesentlig bidrag til morgendagens grønne urbane mobilitet, noe som ligger til grunn for vår promotering av sykkelsporten og av sykkelen i lokalsamfunn. Vi har som mål å skape positiv påvirkning av samfunnet gjennom ulike tiltak.


Arctic Race of Norway fortsetter sin reise mot å bli det mest bærekraftige sykkelrittet i verden!

Arctic Race of Norway er sertifisert Miljøfyrtårn! Dette er den mest kjente miljøsertifiseringsordningen i Norge, tilsvarende internasjonale ordninger som ISO 14001 eller EMAS. Miljøfyrtårsertifiseringen anerkjenner og dokumenterer våre forpliktelser til å redusere arrangementets miljøpåvirkninger, og hjelper oss med å inkludere denne tenkningen i alt vi gjør. 

Dette er bare et utgangspunkt for oss, og vi fortsetter å være opptatt av å utvikle ytterligere initiativer de neste årene. Vi håper du vil bli med oss på denne reisen!

Samfunnsansvar

Véhicules électriques - NO
Zones de déchets - NO
Mack x Infinitum No

CSR - Sosiale handlinger

Heroes of Tomorrow Race - NO
SNN Mini Arctic Race - NO
Bufetat - NO
Ambulances aériennes - NO
Idretten Skaper Sjanser - NO