Bufetat, samfunnspartner til Arctic Race of Norway

Siden 2015 har Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) vært samfunnspartner for Arctic Race of Norway. Organisasjonen ligger under Familiedepartementet og har ansvaret for det statlige barne- og familievernet, inkludert psykososial støtte og adopsjon.

Ansvaret for fosterhjemsrekrutteringen ligger også i Bufetat. Etaten skal sikre at det finnes tilstrekkelig med fosterhjem og bidra til forsvarlig kvalitet gjennom opplæring og veiledning.

«Det er behov for å rekruttere rundt 150 nye fosterfamilier hvert år, dette for å hjelpe barn som ikke kan bo sammen med sine foreldre. Behovet for fosterhjelp er størst blant tenåringer. Vi vet at tiden det tar å bli et fosterhjem kan variere fra måneder til år. De fleste venter lenge med å søke kontakt. ARN har blitt en åpen og trygg arena for å ta kontakt med oss. Samarbeidet med Arctic Race of Norway bidrar også til å bryte ned fordommer knyttet til fosterhjelp og barnevern, ved at det gis større innsyn i tjenestene. Dette gjør hverdagen lettere for barn som trenger det» sier Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør for Bufetat i Nord-Norge.

Aktivering under Arctic Race of Norway

Under rittet deltar fosterfamilier i mange ulike aktiviteter knyttet til arrangementet. Hver morgen, under innskrivingen av rytterne, blir Vikingetrøya overrukket fra et fosterbarn til den rytteren som skal ikle seg trøya på dagens etappe. Langs løypa star det mange lilla-fargede Bufetat-ambassadører som både heier på rytterne og det unike samarbeidet, en praksis som ble positivt bemerket av Norges barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland.

«Jeg har hatt gleden av å delta på ARN som kulturminister og jeg har lagt merke til alle de lilla-fargede ambassadørene for Bufetat langs traséen. Et idrettsarrangement som ARN bidrar til å løfte fram disse viktige verdiene. Det å ta sosialt ansvar på denne måten er et eksempel til etterfølgelse. Jeg ser fram til å følge dette samarbeidet i årene som kommer».

Et suksessrikt samarbeid

Under 2019-utgaven av ARN økte antall informasjonsforespørsler til Bufetat med 153%, med eksepsjonelle resultater i ARNs vertskommuner. På Sortland var økningen på hele 400% sammenlignet med en normaluke.

«Dette viser at bidraget fra folk som hjelper til med å rekruttere fosterfamilier, inkludert de som ikler seg lilla t-skjorter under Arctic Race of Norway, har en effekt», uttaler Pål Christian Bergstrøm, regionsdirektør for Bufetat, Region Nord. 

Knut-Eirik Dybdal, daglig leder i ARN, er glad for at Arctic Race of Norway bidrar til å øke interessen rundt fosterhjem. «Vi har fra starten hatt som ambisjon at Arctic Race of Norway skal være mer enn et sykkelritt. Det er derfor godt å se Bufetat klarer å bruke arrangementet til å rekruttere fosterhjem for de barna som trenger det, og vi ser frem til et godt samarbeid om dette viktige samfunnsoppdraget i årene som kommer» sier Dybdal.