Arctic Race of Norway samarbeider med Idretten Skaper Sjanser.

Idretten Skaper Sjanser er et lavterskel aktivitetstilbud for mennesker på siden av samfunnet, mennesker som har tatt et livsviktig valg: å komme seg ut av rusavhengighet. De 35 syklistene tråkker nå for å være klare til dagsetapper på opptil 18 mil i Arctic Race of Norway i begynnelsen av august.

  • Vi syns det er utrolig flott å få være en arena for mennesker som trener seg ut av rusavhengighet, sier daglig leder for sykkelrittet, Knut-Eirik Dybdal.
  • Arctic Race er en fantastisk mulighet som synliggjør oss. Vi inkluderes, og våre utøvere med sine utfordringer, blir ansett som fullverdige deltakere og medlemmer av idrettsfamilien, sier Morten Nyborg, daglig leder i Idretten Skaper Sjanser.
  • Alle mennesker har ressurser, og gjennom våre organiserte treninger får rusavhengige en ny identitet som idrettsutøvere. De opplever sunn rus gjennom mestring og fellesskap, de retter ryggen, bokstavelig talt, sier Nyborg.

Når startskuddet går for proffsyklistene i Tromsø 5. august, ligger utøverne i Idretten Skaper Sjanser foran i løypa. De starter grytidlig om morgenen, men sykler nøyaktig samme etapper som proffene. På fire dager vil syklistene tråkke nærmere 700 kilometer.

Ekspertkommentator og tidligere proffsyklist Mads Kaggestad skal kommentere rittet for TV 2, som har valgt Idretten Skaper Sjanser som et av sine samfunnsansvarsprosjekter.

  • Arctic Race of Norway er mer enn bare et sykkelritt, sier Mads Kaggestad, og peker på at rittet helt siden 2015 har tatt sosialt ansvar ved å samarbeide med Bufetat for å fremme behovet for flere fosterhjem, og nylig har startet et samarbeid med NAV for å motarbeide utenforskap. Målet med samarbeidet er å øke kunnskapen rundt behovet for tilbud om organisert trening i fellesskap, som ledd i opptrening og rehabilitering av rusavhengige.  –
  • I Norge brukes milliarder av skattekroner hvert år på rusomsorg, men tilbakefallsprosenten er skyhøy for de fleste tiltakene
  • med de omkostningene det har for den enkelte og storsamfunnet. I våre utøvergrupper skaper vi tusenvis av rusfrie timer, og vi ser at idrettens fellesskap gir ringvirkninger langt ut over bedre kondis og sterkere kropp. Dessverre har altfor få rusavhengige et tilbud om organisert trening i dag. Vi håper at vår deltakelse i Arctic Race vil stimulere flere klubber til å åpne døra for denne gruppen mennesker, sier Nyborg.
© ARN/Gautier Demouveaux
© ARN/Gautier Demouveaux