Arctic Race of Norway er første sykkelritt i verden som benytter seg av el-biler.

Reduksjon i utslipp av klimagasser

Arctic Race of Norway ønsker å redusere sine utslipp av klimagasser. Klimaendringene er den største utfordringen som verden står ovenfor og Arktis er uten tvil det området som er mest berørt. Dette er bakgrunnen for satsingen på el-biler blant arrangørene av verdens nordligste profesjonelle sykkelritt.

Gitt avstanden mellom Nord-Norge og sykkellagenes normale tilholdssteder, kan de ikke bringe deres tradisjonelle lagbusser til Arctic Race of Norway. Dette er grunnen til at hvert sykkellag blir tildelt biler, også elektriske biler, gjennom samarbeidet med Hyundai, som er offisiell billeverandør til Arctic Race of Norway.

Nord-Norge i møte med den elektriske utfordringen

Da Arctic Race of Norway først begynte å arbeide med dette, var mangelen på ladestasjoner i Nord-Norge en av de største utfordringene. Det dreier seg om en region som har etterslep sammenliknet med resten av landet hva gjelder infrastruktur for lading. Et samarbeid med lokale kraftselskap måtte til for å finne en løsning. Nordkraft, Lofotkraft, Hålogaland Kraft, Vesterålskraft og Trollfjord Kraft gikk sammen om å levere mobile ladehengere. Konserndirektør i Vesterålskraft, Halvard Pettersen, sier følgende om samarbeidet:

«Vi ligger langt etter med elektrifiseringen av bilparken i Nord-Norge, og det skyldes primært mangelen på ladefasiliteter. Gjennom initiativet til Arctic Race of Norway har vi funnet en mobil løsning til årets ritt, og vi jobber kontinuerlig med å finne permanente løsninger.» .

Gjennom dette prosjektet bidrar Arctic Race of Norway direkte til utviklingen av Nord-Norge. De mobile ladestasjonene brukes hvert år under rittet og gjøres tilgjengelig resten av året for andre sports- og kulturarrangementer.

En ambisjon om å bli 100% elektrisk

Hyundai er også meget tilfreds med Arctic Race of Norways ambisjon om å bli det første sykkelrittet i verden som kun bruker elektriske biler. Fra 46 biler i 2019, utvides bilparken til 60 i 2020 med målsetting om å at 100% av de 120 ARN-kjøretøyene skal være elektriske innen 3 år.

« Nous ambitionnons d’avoir une flotte zéro émissions en Norvège. C’est pourquoi c’est une excellente opportunité pour nous d’aider au développement des infrastructures du Nord de la Norvège, tout cela grâce à l’Arctic Race of Norway » a d’ailleurs déclaré Christian Stenbo, le directeur Marketing de Hyundai Motor Norvège.

«Vi har en målsetting om nullutslipp fra vår bilpark i Norge. Derfor setter vi stor pris på muligheten til å utvikle infrastrukturen for dette i Nord-Norge gjennom Arctic Race of Norway», meddeler Christian Stenbo, markedsdirektør i Hyundai Motor Norge.

Christian Prudhomme, direktør for Tour de France, understreker også disse ambisjonene: «Dette er nok et bevis på at Arctic Race of Norway er mye mer enn bare et sykkelritt. Prosjektet er et viktig steg videre og viser at vi legger vekt på overgangen til en mer ansvarlig og øko-vennlig verden. Som for Tour de France, utgjør Arctic Race of Norway en gjest i det landskapet som rittet går igjennom, med en plikt til å ta vare på disse storslagne og skjøre naturområdene.»