Arctic Race of Norway syklet inn millioner til Nord-Norge

28 januar 2019 - 08:37

Arctic Race of Norway 2018 - 18/08/2018 -Etape 3 - Honningsvа̊g / Hammerfest (194 km) -
Arctic Race of Norway 2018 - 18/08/2018 -Etape 3 - Honningsvа̊g / Hammerfest (194 km) - © ARN/Pauline BALLET

I en fersk rapport fra Narvik-selskapet VINN slås det fast at sykkelrittet Arctic Race of Norway som arrangeres i Nord-Norge hvert år, skapte store økonomiske ringvirkninger lokalt, regionalt og nasjonalt i 2018. Planlegging og gjennomføring bidro til en samlet meromsetning på 67,6 millioner i Nord-Norge.

Arctic Race of Norway, som i 2018 gikk gjennom Finnmark fylke, kjøpte tjenester for rundt 20 millioner kroner i Nord-Norge, og skapte i tillegg meromsetning for rundt 40 millioner for næringslivet i Finnmark. I tillegg brukte vertskommunene til sammen 3,6 millioner kroner på lokale arrangementer og lokale idrettslag. Frivillige la ned en innsats tilsvarende 9,3 årsverk, eller 4,4 millioner kroner. Hvis man legger til verdien av at TV-bildene av vakker nordnorsk natur og rikt folkeliv kringkastes i 190 land, blir effektene betydelige. Hele 96 prosent av publikum som overvar rittet i 2018 mener Arctic Race of Norway skaper positive ringvirkninger for Nord-Norge.

Daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway er stolt over det sykkelrittet bidrar med.

- Da vi fikk ideen om å arrangere verdens nordligste sykkelritt på sykkel, hadde vi en visjon om å skape et årlig arrangement som kunne skape varige verdier i og for Nord-Norge. Når vi nå ser på tallene, er det ikke tvil om at denne visjonen ivaretas, og det er vi veldig stolte over, sier Dybdal, som er spesielt stolt over det de fikk til i Finnmark.

- 2018 var vårt beste år så langt. Vi fikk en spennende sportslig konkurranse, vi fikk løst de logistikkmessige utfordringene på en god måte i samarbeid med lokale krefter, og TV-bildene som ble formidlet til millioner av TV-seere over hele verden var kanskje de flotteste vi noen gang har produsert.

Verdien av TV-bildene er estimert til 270 millioner kroner, og selv om det er heftet en del usikkerhet til slike tall mener Dybdal at rittet bidrar til god markedsføring av Norge.

- Vi legger betydelige ressurser i å skape unike TV-bilder rundt rittet, og har blant annet to helikopter med i TV-produksjonen. Når folk over hele verden ser de enestående bildene av norsk natur og kultur, tror jeg mange får lyst til å komme hit for å oppleve det vakre landet vårt, sier Dybdal.

I løpet av de seks årene Arctic Race of Norway har eksistert har sykkelrittet besøkt alle regionene i Nord-Norge. I 2018 gikk rittet fra øst til vest i Finnmark. Neste år er det Lofoten, Vesterålen og Ofoten som står for tur.

Noen hovedfunn i undersøkelsen:

-       Estimert verdi av 1380 timer med TV-bilder kringkastet i 190 land: 270 mill. Kr

-       Estimert meromsetning for næringslivet i Finnmark i 2018: 40 mill kr

-       Kommunenes samlede bruk av penger på lokale arrangementer: 3,6 mill kroner

-       Frivillig innsats under rittet er beregnet til 9,3 årsverk, eller 4,4 mill kr.

-       Arctic Race of Norways direkte kjøp av tjenester i Nord-Norge

Fra publikumsundersøkelsen:

-       96 prosent mener rittet har positiv effekt for næringslivet i Nord-Norge

-       70 prosent mener rittet motiverer til økt bruk av sykkel

-       97 prosent mener rittet skaper godt samarbeid mellom samfunn og kommuner i Nord-Norge

-       98 prosent mener Arctic Race of Norway bidrar positivt til kulturlivet i Nord-Norge

Følg oss

Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway