Kraftig økning i henvendelser om å bli fosterhjem i ukene etter Arctic Race of Norway

16 oktober 2018 - 10:41

Tidligere verdensmester Thor Hushovd hadde det travelt med å skrive autgrafer på Bufetats familearrangement under Arctic Race of Norway.

Ved fosterhjemstjenesten i Hammerfest opplevde Bufetat en syvdobling av antall ukentlige henvendelser sammenlignet med året for øvrig, i de tre påfølgende ukene etter Arctic Race of Norway. 

Sykkelfesten Finnmark førte til et lite ras av henvendelser fra personer som ønsket å vite mer om det å bli fosterhjem i ukene etter Arctic Race of Norway. Fra i snitt å ligge på en henvendelse i uken i år, fikk avdelingen 21 henvendelser de tre påfølgende ukene.

– Modningsprosessen for å bli fosterhjem er ofte lang. Arctic Race of Norway bidrar til å synliggjøre behovet for fosterhjem, noe som fører til at folk faktisk tar kontakt. Det er viktig for bArctic Race of Norwaya som venter på et nytt hjem, at det til en hver tid er nye fosterforeldre tilgjengelig, forteller regiondirektør Pål Christian Bergstrøm.

Bufetat, region nord har vært en ikke-kommersiell samfunnspartner med Arctic Race of Norway siden 2015. Gjennom tilstedeværelse i start- og målområder, samt med markeringer langs etappene, er målet blant annet å synliggjøre behovet for fosterhjem i Nord-Norge. Bufetat, region nord har fire avdelinger for fosterhjemsrekruttering i landsdelen som rullerer på å ta del i sykkelfesten. I år var det Finnmark som fikk etappene og Fosterhjemstjenesten i Hammerfest som fikk ansvaret for å lage liv.

– Nå har vi samarbeidet med Arctic Race of Norway over flere år og har farget sykkelfesten lilla med våre t-skjorter og luer. Det legger folk merke til. Når vi årlig får gjentatt budskapet om bArctic Race of Norway som trenger hjelp i vår landsdel, påminner det folk om behovet som alltid er der. Vi er veldig takknemlige for at Arctic Race of Norway gir oss denne muligheten, sier regiondirektøren.

Daglig leder Knut-Eirik Dybdal er glad for at Arctic Race of Norway bidrar til å øke interessen rundt fosterhjem.

– Vi har fra starten av hatt som ambisjon at Arctic Race of Norway skal være mer enn et sykkelritt. Vi er derfor glad for at den synligheten vi er med på å skape, også kan brukes til noe så positivt som å rekruttere fosterhjem for bArctic Race of Norway som trenger det, sier Dybdal. 

I Sør-Varanger var det stor aktivitet med blant annet Arctic Race of Norway og Bufetat, region nords egen familiefest. Fosterhjemstjenesten opplevde god interesse fra mennesker der, spesielt i forbindelse med informasjonsmøtet i ettertid.

Følg oss

Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway