Nytt samarbeid skal redusere utenforskap

19 november 2020 - 09:54

© A.S.O.

1 av 4 i arbeidsfør alder i Nord-Norge står utenfor arbeidslivet. Mange er uten jobb bare en kortere periode, men for andre er utenforskapet mer varig. 

Arctic Race of Norway og NAV har nå innledet et samarbeid som har som mål at flere får mulighet til å komme i jobb.

 

Bildetekst: Direktør for NAV Nordland, Cathrine Stavnes, og daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway med samarbeidsavtalen som skal brukes til å redusere utenforskap. Foto: NAV

Skal bidra til inkluderingsdugnaden

Regjeringen har satt i gang inkluderingsdugnaden og integreringsløftet for å sikre at folk ikke støtes ut av arbeidslivet og at flere inkluderes. Jobben med å inkludere flere i arbeid krever både nytenkning og vilje til å åpne seg for andres erfaringer. Her ønsker daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway og NAV i Nord-Norge å bidra.

- Arctic Race of Norway har en ambisjon om å være mer enn et sykkelritt. Om vi kan bidra til at flere får muligheten til å ta del i arbeidslivet, så stiller vi selvsagt opp på det. Dette er viktig for den enkelte, men det er også viktig for samfunnet. Vi må ta i bruk alle ressursene i landsdelen, sier Dybdal.

Med Bufetat som modell

Direktørene i NAV Nordland og NAV Troms og Finnmark, Cathrine Stavnes og Grete Kristoffersen, håper at samarbeidet med Arctic Race of Norway kan bidra til at flere arbeidsgivere får øynene opp for hva de kan bidra med gjennom samarbeid med NAV for å få flere i jobb. De to NAV-lederne har lenge sett på hvordan Bufetat mangedobler henvendelsene om å bli fosterhjem for barn og unge ved å bruke sykkelrittet aktivt. Nå vil de bruke denne modellen til å rekruttere arbeidsgivere for å redusere utenforskap.

- Vi vet at mange arbeidsgivere ønsker å bidra, men er usikre på hvordan. NAV i Nord-Norge skal derfor bruke Arctic Race of Norway som plattform til å nå ut til næringslivet med alle de gode ordningene vi har for å styrke inkluderingen og få flere i jobb, sier Stavnes og Kristoffersen.

Følg oss

Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway