Troms og Finnmark fylkeskommune er den folkevalgte regionale utviklingsaktøren og våre folkevalgte har ansvar for strategisk planlegging. Fylkeskommunes hovedoppgave er å bidra til utvikling, skape vekst og livskraftige samfunn i nord.  

Vi legger til rette for infrastruktur, støtter lokale næringsaktører, utdanner morgensdagens arbeidstakere og bidrar til gode levekår for alle innbyggerne våre. Fylkeskommunen har ansvar for å forene lokale og regionale krefter i arbeidet for å utvikle og foredle våre enorme naturressurser. I regionen har vi spennende og viktige arbeidsplasser innen sjømatproduksjon, mineral- og bergverksaktivitet, reindrift, reiseliv, kultur og utvikling av moderne grønn industri.   Troms og Finnmark er en langstrakt region med spennende geografi og en sammensatt befolkning med et mangfold av nasjonaliteter, kulturer og tradisjoner. Fylket byr på spektakulær natur og et unikt kulturtilbud, allsidige møteplasser, spennende handel og viktige tjenester som gjør hverdagsliv og oppvekstsvilkår både langs kysten og i innlandet trygt og godt for små og store.  

Med våre om lag 242.000 personer i landets største fylke har vi både plass og hjerterom for deg  

Velkommen!

Følg oss

Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway