Etappeinformasjon

Reiser Kilometer Timer Lokale timer
Fra målgang Fra start Caravan 44km/h 42km/h 40km/h
NORVÈGE 13:50 13:50 13:50
FINNMARK 13:50 13:50 13:50
Rypefjord 167 0 13:57 13:57 13:57
Fv94 HAMMERFEST 167 0 12:45 14:00 14:00 14:00
Skjåholmen 153.8 13.2 13:00 14:18 14:19 14:20
Crossing Fv94-Old Fv94 152.5 14.5 14:20 14:21 14:22
Crossing Old Fv94-Fv94 151.1 15.9 14:22 14:23 14:24
Hanselv 145.7 21.3 13:07 14:29 14:30 14:32
Crossing Fv94-Old Fv94 144.4 22.6 14:31 14:32 14:34
Crossing Old Fv94-Fv94 141.9 25.1 14:34 14:36 14:38
KVALSUND 140 27 13:14 14:37 14:39 14:40
Halsen 137.8 29.2 14:40 14:42 14:44
Slettelv 136 31 14:42 14:44 14:46
Gargo 133.9 33.1 13:19 14:45 14:47 14:50
Kakelv 130.1 36.9 14:50 14:53 14:55
Fægfjord 129 38 14:52 14:54 14:57
Markop 126.7 40.3 14:55 14:57 15:00
Skaidi 115.1 51.9 13:35 15:11 15:14 15:18
Crossing Fv94-E6 114.7 52.3 13:36 15:11 15:15 15:18
E6 SKAIDI 114.5 52.5 15:11 15:15 15:19
Skaidi Summit 112.4 54.6 13:38 15:14 15:18 15:22
Olderfjord (PORSANGER) 92.2 74.8 13:55 15:42 15:47 15:52
Crossing E6-E69 91.7 75.3 13:56 15:43 15:48 15:53
Crossing E69-Fv889 87.5 79.5 14:16 15:48 15:54 15:59
Fv889 Crossing Fv889-Fv182-Fv889 68.6 98.4 14:35 16:14 16:21 16:28
Lillefjiord (MÅSØY) 58.1 108.9 16:28 16:35 16:43
LILLEFJORD 56.5 110.5 15:07 16:31 16:38 16:46
Latter (MÅSØY) 50.8 116.2 16:38 16:46 16:54
Slåtten (MÅSØY) 44.2 122.8 15:29 16:47 16:55 17:04
Snefjorf (MÅSØY) 40.4 126.6 15:33 16:53 17:01 17:10
Krokelv (MÅSØY) 37.2 129.8 16:57 17:05 17:15
Kirkedalen Summit 32.5 134.5 15:51 17:03 17:12 17:22
Bakfjord (MÅSØY) 28.3 138.7 17:09 17:18 17:28
SELVIKA 18.6 148.4 16:05 17:22 17:32 17:43
Selvika Summit 13.9 153.1 16:09 17:29 17:39 17:50
Havøysund (MÅSØY) 4.3 162.7 16:24 17:42 17:52 18:04
Havøysund Summit 0 167 16:52 17:48 17:59 18:10

Skaidi Summit

Km 54.6 - 159m 1,9km med stigning på 4.9% Kategori 2

Kirkedalen Summit

Km 134.5 - 224m 4,1km med stigning på 5.2% Kategori 1

Selvika Summit

Km 153.1 - 153m 2,6km med stigning på 5.4% Kategori 2

Havøysund Summit

Km 167 - 252m 2,2km med stigning på 10% Kategori 1

Følg oss

Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway